Gebruik en beperkingen

 • Deze website is alleen bedoeld voor uw gemak als niet-commercieel gebruik. U mag de website alleen gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en met deze gebruiksvoorwaarden. U weet en stemt ermee in dat SUMARPO, naar eigen goeddunken, uw website opschort of permanent stopzet zonder verdere verplichtingen jegens u op te lopen en huidige en toekomstige toegang tot of gebruik van de website kan weigeren. U stemt er verder mee in om (a) afgeleide werken van welke inhoud dan ook niet te wijzigen, verspreiden, over te dragen, weer te geven, uit te voeren, te kopiëren, te publiceren, in licentie te geven, te creëren, over te dragen of te verkopen: (b) behalve voor het gebruik van de website dat u hierin uitdrukkelijk hebt toegestaan gebruiksvoorwaarden, toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot een systeem of server waarop de website wordt gehost, of de website op enigerlei wijze wijzigen: (c) titels vervalsen, valse identiteiten creëren of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van enige informatie te verhullen of andere inhoud die naar de site wordt verzonden of anderen te misleiden.

auteursrechten

 • De website en de inhoud en de opstelling en selectie zijn het exclusieve eigendom van SUMARPO, en andere mogen niet worden gebruikt onder patenten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of SUMARPO's specifieke schriftelijke toestemming. SUMARPO verleent u geen andere rechten of aanspraak op de inhoud, behalve zoals vereist door deze gebruiksvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de website, en u dient alle patenten, auteursrechten en andere eigendomsverklaringen volledig na te leven. Alle inhoud met SUMARPO-licentiehouders kan onderhevig zijn aan andere beperkingen.

Handelsmerk

 • Alle handelsmerken, servicemerken, logo's, handelsnamen en huisstijl die op de website worden weergegeven, al dan niet geregistreerd (inclusief "Handelsmerken"), zijn de exclusieve handelsmerken van SUMARPO of de respectievelijke eigenaren van dergelijke merken. U mag geen handelsmerken weergeven of kopiëren, of handelsmerkvermeldingen uit inhoud verwijderen of wijzigen, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van SUMARPO.

Sociale media en inhoud

 • U weet dat alle informatie die wordt vrijgegeven via of gelinkt vanaf de websites, Facebook-pagina's, Twitter-feeds of -forums of andere soortgelijke toepassingen of de website die het plaatsen van gebruikersbronnen ("Sociale media") mogelijk maakt, uitsluitend verantwoordelijk is voor de persoon van wie dergelijke inhoud is ontstaan. Deze informatie omvat commentaren, artikelen, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, geluiden en ander materiaal ("Inhoud").
 • U begrijpt dat wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor inhoud die op websites of sociale netwerken wordt geplaatst als deze niet door ons is gemaakt. Als gevolg hiervan kunt u inhoud van derden ontdekken die beledigend, obsceen, onnauwkeurig, misleidend of beledigend is wanneer u onze website of socialemediapagina's gebruikt. U gebruikt de website op eigen risico en wij hebben in dit opzicht geen wettelijke verantwoordelijkheid.
 • Als lid of deelnemer van onze sociale-mediasites stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle inhoud die via uw account wordt geplaatst, gepubliceerd of verstrekt, inhoud die via uw account wordt gepubliceerd. U hebt niet het recht om te publiceren:
 1. Het is lasterlijk of minachtend voor de wet of andere rechtszaken.
 2. Misleidend of misleidend.
 3. Beledigt of discrimineert elke groep van huidskleur, ras, geslacht, afkomst, nationaliteit, etniciteit of etnische afkomst.
 4. Religieuze of politieke opvattingen veroordelen.
 5. Bevat religieus of politiek materiaal.
 6. Onfatsoenlijk, obsceen, grof, pornografisch, beledigend.
 7. Inbreuk op het auteursrecht, handelsmerk, octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen.
 8. Bevat ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal;
 9. Virussen, malware, spyware of vergelijkbare software opnemen of er een link naar maken.
 10. Imiteer iemand of geef onjuiste informatie over uw relatie met iemand.
 11. We behouden ons het recht voor om inhoud op de website of sociale media-pagina's vooraf te screenen, af te wijzen of te verwijderen zonder opgaaf van reden.
 12. U begrijpt en stemt ermee in dat zelfs als u uw inhoud hebt gewijzigd, verwijderd of verwijderd van de openbare weergave, we server- en back-upkopieën van uw ingediende inhoud kunnen bewaren.

Intellectueel eigendom

 • SUMARPO heeft het recht om alle inhoud, zoals grafische afbeeldingen, gebruikers- en visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, illustraties en computercode, te bezitten, te controleren en in licentie te geven, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de selectie, coördinatie, structuur, expressie en opstelling, die worden beschermd door octrooi-, auteursrecht- en handelsmerkwetten, en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten, of onderworpen zijn aan intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • We behouden alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot de auteursrechten die we leveren of materialen en diensten maken. Niets in de overeenkomst staat u toe om onze marketingmaterialen, handelsmerken, bedrijfsnamen, logo's, domeinnamen of andere unieke merkkenmerken te gebruiken.
 • Andere handelsmerken van derden die op de website staan ​​en die met toestemming worden gebruikt, zijn intellectuele eigendomsrechten van derden. U mag niet:
 1. Decompileer of demonteer, reverse-engineering of probeer op andere manieren broncode met betrekking tot de website te ontdekken of te openen.
 2. Het uiterlijk of de lay-out van de website of enige computersoftware of code op de website wijzigen of kopiëren.
 3. Als u met ons correspondeert of op andere manieren communiceert, verleent u ons automatisch een permanente, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om uw correspondentie of communicatie te gebruiken, kopiëren, weergeven en verspreiden en om afgeleide werken van de inhoud voor te bereiden of de inhoud opnemen in andere werken voor het publiceren en promoten van dergelijke inhoud. Dit omvat mogelijk, maar is niet beperkt tot, het plaatsen van aanbevelingsbrieven op onze website en het ontwikkelen van uw ideeën en suggesties om de goederen of diensten die wij aanbieden te verbeteren.

Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die beschikbaar is op deze site als deze niet juist, actueel of volledig is. U moet niet vertrouwen op het materiaal op deze site, dat alleen voor standaardinformatie is. Bovendien mag het niet dienen als de enige referentie wanneer u beslissingen neemt zonder primaire, meer geïntegreerde, nauwkeurigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het is op eigen risico als u afhankelijk bent van het materiaal van deze site. Deze site kan enige historische informatie bevatten, die alleen ter referentie wordt verstrekt en niet altijd up-to-date is. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben niet de plicht om informatie te bewaren huidig. U heeft een overeenkomst dat u verantwoordelijk bent voor het monitoren van wijzigingen op onze site.

Wijziging van de service en prijzen

 • De prijzen van onze producten kunnen worden gewijzigd zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Het recht om de dienst (of de inhoud daarvan of een deel ervan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten, is voorbehouden aan ons. Het is niet onze verantwoordelijkheid om u te informeren over de actie van wijziging, stopzetting van de service of opschorting.

Producten of diensten (indien van toepassing)

 • Sommige diensten of producten zijn alleen toegankelijk via deze website, waarvan de hoeveelheid beperkt is en alleen kan worden geretourneerd of geruild volgens het retour- en ruilbeleid. We doen ons best om de afbeeldingen en kleuren van de producten in de winkel nauwkeurig te maken, maar we kunnen de kleur en afbeeldingen die op het beeldscherm van uw computerscherm verschijnen niet garanderen.
 • Het door ons voorbehouden recht beperkt onze producten of diensten niet tot enige persoon, jurisdictie of geografische regio. We kunnen rechten uitoefenen onder specifieke voorwaarden. Het recht om de hoeveelheden van door ons aangeboden producten of diensten te beperken, is ook door ons voorbehouden. Alle prijzen of beschrijvingen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; het is aan onze beslissing. Het door ons gereserveerde recht om het product of de dienst stop te zetten, is nietig waar het verboden is.
 • De kwaliteit van producten of diensten en informatie of ander materiaal dat via de website is gekocht of verkregen, voldoet mogelijk niet aan uw verwachtingen, maar wij zijn er niet verantwoordelijk voor; fouten in de service worden tijdig gecorrigeerd die ook niet in rekening worden gebracht.

Nauwkeurigheid van factuur- en accountgegevens

 • We behouden ons het recht voor om de bestelling te weigeren; we kunnen onafhankelijk bepalen om gekochte hoeveelheden per bestelling, per huishouden of persoon te annuleren of te beperken. Bestellingen geplaatst via hetzelfde factuur- en verzendadres, of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard vallen onder deze beperkingen. We kunnen u informeren wanneer we een bestelling wijzigen of annuleren door middel van een factuuradres of telefoonnummer of e-mail, verstrekt wanneer u de bestelling plaatst. Het recht om bestellingen die lijken te zijn geplaatst door distributeurs of dealers of wederverkopers te verbieden of te beperken, is voorbehouden aan ons. U hebt een overeenkomst voor het verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige account- en aankoopinformatie voor uw aankopen en stemt ermee in uw account en andere informatie tijdig te vernieuwen. Inclusief uw vervaldatums, e-mailadres en creditcardnummers voor het voltooien van de transactie.
 • U kunt ons retourbeleid bekijken voor meer informatie.

Optionele hulpmiddelen

 • We bieden alleen toegang tot sites van derden, controleren of monitoren deze niet of hebben geen enkele inbreng. U gaat akkoord met de manier waarop u toegang geeft tot de tools "zoals beschikbaar" en "zoals ze zijn" zonder enige garanties, verklaringen, voorwaarden of goedkeuring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor optionele tools van derden of enige inhoud die verband houdt met of voortkomt uit tools van derden.
 • De optionele tools van de site zijn geheel aan jou; u dient te beloven dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de tools die worden aangeboden door de gerelateerde externe leverancier(s).
 • We kunnen via deze website nieuwe functies en diensten aanbieden (inclusief het publiceren van nieuwe bronnen en hulpmiddelen); het voldoet ook aan de servicevoorwaarden.

 

  Koppelingen van derden

  • Bepaalde diensten, producten en inhoud die op de site verschijnen, kunnen afkomstig zijn van derden. De links van sommige derden leiden u naar andere websites die niet aan ons zijn gekoppeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het evalueren of onderzoeken van de inhoud en nauwkeurigheid van de derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige aankoop of gebruik van de inhoud, bronnen, diensten, goederen of andere transacties die verband houden met websites van derden. Zorg er bij Lease voor dat u de praktijken en het beleid van derden kent voordat u betrokken raakt bij een transactie. Neem rechtstreeks contact op met de derde partij over claims, klachten, vragen of zorgen met betrekking tot de website van de derde partij.

  Retourneren & ruilen

  • Problemen met productkwaliteit kunnen volledig worden terugbetaald; voor overige vragen verwijzen wij u naar andere voorwaarden.
  • Onze producten worden zo verpakt dat ze in goede staat bij u aankomen. In zeldzame gevallen kunnen ontvangen artikelen beschadigd raken tijdens het transport. Neem in het geval van transportschade contact op met support@sumarpo.com en bezorg ons een foto- of videobewijs. Als gratis accessoires tijdens het transport krassen veroorzaken, worden ze niet vervangen of vergoed. LET OP: We accepteren geen transportschadeclaims zeven dagen na de datum van ontvangst van het product.
  • Zodra we uw artikelen hebben ontvangen en gecontroleerd, zullen we ze op uw rekening bijschrijven. Het kan tot 30 dagen duren vanaf de datum van ontvangst voordat het tegoed op uw account verschijnt. In de meeste gevallen zullen we een terugbetaling uitvoeren op dezelfde manier als de oorspronkelijke aankoop.
  • U kunt alleen goederen retourneren die rechtstreeks op de SUMARPO-website zijn gekocht. Als u iets koopt bij een SUMARPO-dealer, moet u de goederen terugsturen naar die detailhandelaar en dient u contact op te nemen met de detailhandelaar voordat u het artikel retourneert, aangezien hun beleid kan verschillen.
  • U kunt de accessoires binnen de eerste 30 dagen na aankoop retourneren, zolang de goederen voldoen aan de retourvoorwaarden. Er is een herbevoorradingskosten van $ 10 voor alle accessoires, de aankoopprijs van de accessoireprijs minus de herbevoorradingskosten is de terugbetaling.
  • Artikelen die zijn gekocht in een verkooppromotie of een "magazijnuitverkoop" met een "Niet retourneren of ruilen" komen niet in aanmerking voor retourneren of ruilen.
  • Items die zijn gemarkeerd als "Final Sale Items" komen niet in aanmerking voor retournering of omruiling.
  • Een retour ontvangen op het verkeerde adres komt niet in aanmerking voor retour of ruilen.
  • Als u niet in aanmerking komt voor het geschenk dat u hebt ontvangen van de bestellingen tijdens de verkoopactie, moet u het geschenk samen met de aankoop en de rest van de bestelling retourneren. De terugbetaling wordt pas verwerkt als SUMARPO alle benodigde items terug heeft ontvangen.
  • Na het retourneren van de goederen zullen we uw goederen inspecteren en eventuele geclaimde defecten onderzoeken of oplossingen bieden met betrekking tot uw goederen als we denken dat dit van toepassing is. Als we van mening zijn dat rechtsmiddelen niet van toepassing zijn bij het inspecteren van uw product (we denken bijvoorbeeld dat het product is misbruikt, of niet volgens de instructies van de fabrikant is gebruikt, abnormaal is gebruikt of niet met redelijke zorg is omgegaan), zullen we uw uw goederen claimen en aan u retourneren.

  Gebruikersopmerkingen, feedback en andere inzendingen

  • Als u op ons verzoek enkele specifieke inzendingen (zoals inzendingen voor wedstrijden) verzendt. of stuur ideeën, voorstellen, suggesties, plannen of ander materiaal zonder ons verzoek, hetzij online, per e-mail, per post of op een andere manier (hierna gezamenlijk "opmerkingen" genoemd), stemt u ermee in dat we op elk moment bewerk, kopieer, publiceer, verspreid, vertaal en gebruik op elk medium alle opmerkingen die u ons zonder beperking doorstuurt. We zijn ook niet verplicht om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) compensatie voor eventuele opmerkingen; (3) reageren op eventuele opmerkingen.
  • We kunnen (maar zijn niet verplicht) inhoud controleren, bewerken of verwijderen die we eenzijdig beschouwen als illegaal, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend, of inhoud die de voorwaarden van een dienst of intellectuele eigendomsrechten van een partij schendt, u bent het erover eens dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op persoonlijkheid, privacy of andere eigendomsrechten of persoonlijke rechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of ander illegaal, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die de werking van deze website of relevante websites op enigerlei wijze kan beïnvloeden; u mag niet het verkeerde e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of een externe commentaarbron anderszins misleiden. 
  • U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en voor de juistheid ervan. Voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid, noch zijn wij verantwoordelijk voor de opmerkingen die door een derde partij of u zijn geplaatst. Soms kan onze service of website fouten bevatten als gevolg van afdrukken, ontbrekende of onjuiste informatie, die kunnen correleren met productprijzen, promoties, aanbiedingen, beschrijvingen, levertijd, verzendkosten en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om alle inhoud, fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op de website of een relevante website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren als enige informatie onjuist is (ook nadat de bestelling is geplaatst) en om de informatie bij te werken of te wijzigen, zelfs om de volgorde. Tenzij de wet dit vereist, zijn wij niet verantwoordelijk voor het bijwerken, wijzigen of verduidelijken van de informatie op de website of een relevante website, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie. Er is geen gespecificeerde vernieuwings- of updatedatum gebruikt op de website of een relevante website om aan te tonen dat alle informatie op de website of een relevante website is bijgewerkt of gewijzigd.

  Verboden toepassingen

  • Behalve andere verboden die zijn vastgelegd in de servicevoorwaarden, is het ook niet toegestaan ​​om deze website en de inhoud ervan te gebruiken:
  • Voor elk illegaal doel.
  • Anderen ertoe aanzetten om een illegale handeling te plegen of eraan deel te nemen.
  • Elke lokale staat, provinciale, federale, internationale wetten, regels, voorschriften schenden.
  • Om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden.
  • Intimidatie, misbruik, belediging, pijn, laster, laster, vernedering, discriminering of intimidatie op basis van seksuele geaardheid, geslacht, religie, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap.
  • Dien misleidende of onjuiste informatie in.
  • Het uploaden of verspreiden van virussen of andere soorten kwaadaardige code, deze virussen of andere soorten kwaadaardige code zullen of kunnen worden gebruikt op een manier die de werking of functie van de service of gerelateerde websites, het internet of andere websites beïnvloedt.
  • Om de persoonlijke informatie van anderen te volgen of te verzamelen.
  • Om te phishen, pharmen, spammen, spideren, voorwenden, crawlen of scrapen.
  • Voor immorele of obscene informatie.
  • Het omzeilen of verstoren van de beveiligingsfuncties van de service of de gerelateerde website, het internet of een andere website. Het recht om uw gebruik van de service of een relevante website te beëindigen, in strijd met ons verboden recht.

  Disclaimer van garanties; beperking van aansprakelijkheid

  • We beloven niet dat het resultaat dat wordt verkregen door het gebruik van deze diensten betrouwbaar zal zijn. of nauwkeurig. U hebt een overeenkomst om de service op elk moment of van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat u de dienst op eigen risico gebruikt of niet kunt gebruiken. De producten en diensten die via de dienst naar u worden verzonden (tenzij we dit uitdrukkelijk vermelden) worden geleverd "zoals ze zijn" en "beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige uitdrukkelijke of enige vorm van representatie, garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, kwaliteit van verhandelbaarheid, geschiktheid voor specifieke doeleinden, duurzaamheid, eigendom en niet-inbreukmakende voorwaarden. Sumarpo, werknemers, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, leveranciers, stagiaires, gelieerde ondernemingen, zijn zeker niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel of enige directe of indirecte, accidentele, bestraffende, speciale of speciale verantwoordelijkheid, enige vorm van indirect verlies veroorzaakt door u, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, verlies van inkomen, verlies van gegevens, verlies van besparingen, vervangingskosten of gelijk welke schade, hetzij gebaseerd op onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid, contract of andere aspecten , of enige andere claims met betrekking tot uw gebruik van het product of enige dienst op welke manier dan ook, inclusief maar niet beperkt tot weglatingen of fouten in enige inhoud, of enig gebruik van de dienst of door enige vorm van verlies of schade veroorzaakt door enige inhoud ( of product) geleverd door de servicerelease, transmissie of anderszins, zelfs als het op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid ervan. Aangezien sommige rechtsgebieden of staten de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor indirecte of indirecte schade niet toestaan, is onze verantwoordelijkheid in deze rechtsgebieden of staten binnen de grenzen van de wet toegestaan, wat maximaal is

  Wijzigingen in de servicevoorwaarden

  • U kunt op elk moment op deze pagina de nieuwste versie van de servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze servicevoorwaarden te vervangen, te wijzigen of bij te werken door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen, en we hebben de enige discretie in dit verband. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Nadat we eventuele wijzigingen in deze servicevoorwaarden hebben geplaatst, als u onze website of service blijft gebruiken of bezoeken, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.